Tha Sports Junkies 101

David Price set to throw bullpen on Monday